Search on this blog

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Studio Update #14 Seraphon Army, Asarnil the Dragonlord, Durthu The Treeman, Scarab Occult Terminators.


Another very busy time and so it means that I invite to today's update in which will show Seraphon armies and especially the fantastic model like Dread Saurian, beautiful models of Asarnil the Dragonlord and Durthu The Treeman and Scarab Occult Terminators for Warhammer 40k. I invite you.
Kolejny bardzo pracowity okres a więc to oznacza ze zapraszam na dzisiejszy update w którym pokaże armie Seraphonów a w szczególności fantastyczny model jakim jest Dread Saurian, piękne modele Asarnil the Dragonlord i Durthu The Treeman oraz Scarab Occult Terminators do Warhammera 40k. Zapraszam.

sobota, 9 lutego 2019

Studio Update #13

Another very busy time and so it means that I invite to today's update in which will show what projects we have finished and what we will do next and in it you will see:

-Age of Sigmar Tzaangors
-Age of Sigmar Tzaangor Shaman
-Warlord Games Polish Winged Hussars
-Warhammer Doomfire Warlocks
-Five bear with Scibor Miniatures
-Warhammer 40k Sanctum ImperialisKolejny bardzo pracowity okres a więc to oznacza ze zapraszam na dzisiejszy update w którym pokaże jakie projekty skończyliśmy i co kolejne będziemy robić a w nim zobaczycie: