Search on this blog

czwartek, 11 stycznia 2018

Warhammer 40k Death Guard Foetid Bloat-drone level 2

Hi everyone, today I will show you the aerial demon of Nurgel, designed to provide top support to the forces of the Death Guard Traitors Legion. I hope that you will like it in such a color, because most of the models I have seen are painted in such a very rusty scheme, I invite you!


Cześć wszystkim dziś pokaże wam powietrznego Demona Nurgla, zaprojektowanego do zapewnienia wsparcia powietrznego siłom Legionu Zdrajców Straży Śmierci. Mam nadzieję że w takiej kolorystyce wam się spodoba bo większość modeli jakich widziałem jest malowana w takim bardzo rdzawym schemacie zapraszam!

sobota, 6 stycznia 2018

Bolt Action USA M3 Half-track Level 2

The M3 Half-track, known officially as the Carrier, Personnel Half-track M3, was an American armored personnel carrier half-track widely used by the Allies during World War II and in the Cold War. Derived from the M2 Half Track Car, the slightly longer M3 was extensively produced, with about 15,000 units and more than 50,000 derivative variants manufactured (most of which were interim designs).

Półgąsienicowy M3, znany oficjalnie jako Carrier, Half-track M3, był amerykańskim transporterem opancerzonym półgąsienicowym, używanym przez aliantów podczas drugiej wojny światowej i zimnej wojny. Pochodząca z samochodu półgąsienicowego M2, nieco dłuższa M3 została w znacznym stopniu wyprodukowana, z około 15 000 egzemplarzy i ponad 50.000 wyprodukowanych wariantów pochodnych (z których większość była tymczasowymi projektami).