Search on this blog

poniedziałek, 29 maja 2017

New offer and great promotion!!!!

Our company has just extendeed its offers! We now offer home made model bases made out of high quality resin material which are fully filled from the bottom side as well. They are more stable and harder to break than original bases from various worldwide companies. We always give our customers great values for money. If you decide to buy our painting services and do not have the required or are simply missing model bases you will get them for free for the models you have ordered to be painted, even if they were to be scenic bases!!!!If you decide to order our painting services, scenic bases are for free!!!!

Ruined Base

170mm X 105mm Large Oval Ruined Base for Warhammer 40k Imperial Knight - 6,5$ 1 piece

piątek, 26 maja 2017

Bretonnian Lord with Lance


Tyle czasu minęło a on dopiero teraz wpadł w moje ręce. Przedstawiam Bretońskiego lorda ze smoczą lancą. Mam wrażenie że jest to dość rzadki model ponieważ czasami gram na turniejach i mam trochę Bretońskich kolegów ale jakoś nigdy nie widziałem tego modelu na stole. Pomalowany został w stylu "retro" i zabezpieczony lekko świecącym lakierem, jak wam się podoba? Taki styl malowania będę testował jeszcze ponieważ uważam że niektórym modelom taki styl po prostu pasuje, jestem w trakcie zbierania starych metalowych modeli więc na pewno coś jeszcze zmaluje w przyszłości w takim właśnie stylu, więc obserwujcie etykietę "Oldhammer Painting".Niedawno malowałem Bretońskich bohaterów na piechotę z firmy Norba Miniatures których możecie zobaczyć tu. Wiecej zdjęc czytaj więcej.So much time has passed and he finally fell into my hands. I present the Bretonian lord with a dragon lance. 
I have the impression that this is a rather rare model Because sometimes I play tournaments and I have some Breton friends But somehow I've never seen this model on the table.
It was painted in retro style and protected with a slightly glowing varnish, how do you like it?
This style of painting I will test yet Because I think that some models just fits this style, I am in the process of collecting old metal models so there will definitely be something more in the future in this style, so watch the etiquette "Oldhammer Painting".
I recently painted Brittany heroes on foot from Norba Miniatures you can see here
More pictures read more.poniedziałek, 22 maja 2017

King Louen LeoncoeurBretoński Lord pomalowany w innym stylu, kto zgadnie jakiej prowincji to są barwy?
Pamiętam czasy jak wchodziła 6 edycyjna armia Bretonii, od razu kupiłem podręcznik i grałem na samych podstawkach bo bardzo chciałem przetestować nową armie, armia posiadała świetny klimat, fajne opisy rodów, historie, jak się nie mylę to chyba to był pierwszy kolorowy podręcznik do Warhammera. Nigdy nie zapomnę pierwszego zwycięstwa bo jakoś tak łatwo się grało. 
Największe zaskoczenie to że zaprzestali produkowania takiej wspaniałej armii, choć lepiej pomyśleć że wszyscy poszli szukać świętego grala i kiedyś wrócą jeszcze silniejsi. 
W tym roku trochę spędziłem czasu nad malowaniem Bretonni a jedną z moich ulubionych prac możecie zobaczyć tuWięcej zdjęc i filmik czytaj więcej.  Bretonnian Lord painted in a different style, Who guess what province is that color?
I remember the times when the 6th edition of the Bretonnian army came in, I immediately bought the book and played only on the bases because I wanted to test a new army, The army had a great climate, cool descriptions of the families, stories, as I was not wrong it was probably the first colored armybook to Warhammer. I will never forget the first victory because somehow so easy to play. 
The large surprising was that they stopped producing such a great army, Although it is better to think that everyone go to seek the holy grail and someday they will return more stronger. 
This year I spent some time painting Bretonnians and one of my favorite jobs you can see here. More photos and videos read more.środa, 17 maja 2017

Sisters of AvelornModels made to the needs of 9th Age, At the request of the customer was made a banner and a musician who is not in the box, These elements borrowed from the elven spearman. Earlier I had contact with high elves, and exactly with the Dragon Princes of Caledor that can see hereMore photos and video read more.Modele wykonane na potrzeby 9th Age, Na życzenie klienta został zrobiony sztandar i muzyk którego nie ma w pudełku. zapożyczyłem te elementy z elfich włuczników. Wcześniej miałem już styczność w wysokimi elfami a dokładnie z Dragon Princes of Caledor które możenie zobaczyć tuWięcej zdjęć i filmik czytaj więcej.