Search on this blog

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

German Puma Sd.Kfz 234 Level 2

bolt action
A series of German 8-wheel, heavy armored cars produced between 1943-1945. The car had an air-cooled Tatra 103 diesel engine. Only 510 cars of this series were produced. On the road reached high speeds and in the field were a little worse than crawler vehicles.

Seria niemieckich 8-kołowych, ciężkich samochodów pancernych produkowanych w latach 1943-1945. Samochód posiadał silnik wysokoprężny typu Tatra 103 chłodzony powietrzem. Wyprodukowano zaledwie 510 samochodów tej serii. Na drodze mogły osiągać duże prędkości a w terenie radziły sobie niewiele gorzej niż pojazdy gąsienicowe.

piątek, 18 sierpnia 2017

Demigryph Knights Age of Sigmar Level 3

Demigryphs are majestic elite mounts that can tear the armor and body of your opponents with sharp claws and beaks. They are a type of monster cavalry, which impresses with powerful lion muscles. Powerful, dignified and deadly dangerous. In duet with the best knights of the whole empire, they are a force to be reckoned with. Previously, I had the pleasure of painting Knightly Orders and you can see them here.

Demigryfy to majestatyczne elitarne wierzchowce bojowe, które potrafią rozszarpywać zbroje i ciała przeciwników swoimi ostrymi jak brzytwa szponami i dziobami. Są one swojego rodzaju kawalerią potworów, która imponuje potężnym lwim umięśnieniem. Potężne, dostojne, a do tego śmiertelnie niebezpieczne. W duecie z najlepszymi rycerzami całego Imperium stanowią siłę, z którą trzeba się liczyć. Wcześniej miałem przyjemność malować Knightly Orders a możecie zobaczyć ich tu.

niedziela, 6 sierpnia 2017

German Sturmhaubitze 42 Level2

Bolt action
Since the beginning of production in 1943 Sturmaubitze 42 was introduced into the armament of German troops as a full-scale assault squadron, next to the Sturmgeschütz III, armed with a 75 mm long-gun cannon. StuH 42 was not used in allied Third Reich troops.

Od momentu rozpoczęcia produkcji w 1943 Sturmaubitze 42 była wprowadzana do uzbrojenia wojsk niemieckich jako etatowe wyposażenie dywizjonów dział szturmowych, obok Sturmgeschütz III uzbrojonych w długolufową armatę kal. 75 mm. StuH 42 nie były używane w wojskach państw sprzymierzonych z III Rzeszą.