Search on this blog

niedziela, 6 sierpnia 2017

German Sturmhaubitze 42 Level2

Since the beginning of production in 1943 Sturmaubitze 42 was introduced into the armament of German troops as a full-scale assault squadron, next to the Sturmgeschütz III, armed with a 75 mm long-gun cannon. StuH 42 was not used in allied Third Reich troops.

Od momentu rozpoczęcia produkcji w 1943 Sturmaubitze 42 była wprowadzana do uzbrojenia wojsk niemieckich jako etatowe wyposażenie dywizjonów dział szturmowych, obok Sturmgeschütz III uzbrojonych w długolufową armatę kal. 75 mm. StuH 42 nie były używane w wojskach państw sprzymierzonych z III Rzeszą.