Search on this blog

wtorek, 25 lipca 2017

Feudal Knight-Errant Standardbearer Level 2

Today I will show a finished Errant Standardbearer from Gamezone Miniatures. Full metal model with lots of fantastic details, particularly the banner on which I tempted to use Nihilakh Oxide paint by which I got the effect of the magic banner, It will be a great fit as an alternative model to the Kingdom of Equitaine in 9Th Age.


Dziś pokaże skończony model Errant Standardbearer z firmy Gamezone Miniatures. Model cały metalowy z dużą ilością fantastycznych szczegółów, szczególnie zwraca na siebie uwagę sztandar na którym pokusiłem się użyć farbki Nihilakh Oxide za pomocą której uzyskałem efekt magicznego sztandaru, będzie świetnie pasował jako alternatywny model do Kingdom of Equitaine w 9Th Age.

środa, 19 lipca 2017

British Infantry Level 1+


British Infantry finished, It will be used as addition to the Red Devils which had already painted and you can see them here. The colors I used for painting are specially designed for English Infantry.

Brytyjska piechota skończona, będzie używana jako dodatek do Red Devils których malowałem już wcześniej a możecie zobaczyć ich tu. Kolory które użyłem do malowania są specjalnie przeznaczone do piechoty Angielskiej.

środa, 12 lipca 2017

Varghulf Conversion 9th Age - Model 2 of 2 Level 2

Conversion done for the needs of 9th Age, The model comes from Forge World. The sword was captured in the battle of chaos from this Lord, The rocks that are added to the base come from a set from the Terrorgheist which I have already painted before, and you can see it hereThe color used for the bloody appearance is Blood For The Blood God but remember to use it only after the varnishing the model, this is the second conversion of the Varghulf model and the first one you can see here.Konwersja wykonana na potrzeby 9th Age, model pochodzi z firmy Forge World. Miecz został zdobyty w bitwie z chaosem od tego właśnie Pana, skałki które są dodane na podstawce pochodzą z zestawu od Terrorgheista którego już malowałem wcześniej a możecie zobaczyć go tu. Farba użyta do krwistego wyglądu to Blood For The Blood God ale pamiętajcie że najlepiej jej użyć dopiero po lakierowaniu modelu, to jest druga konwersja modelu Varghulfa a pierwszą możecie zobaczyć tu.


środa, 5 lipca 2017

British Churchill MkVII Level 2

This version had a wider hull, much thicker armor, and was armed with a 75 mm cannon. Also known as Heavy Churchill, he joined the Army during the Battle of Normandy, and in 1945 his official designation was changed to A42. Including version XIII produced 1600 copies.

Ta wersja posiadała szerszy kadłub, znacznie pogrubione opancerzenie oraz uzbrojona była w armatę 75 mm. Znany także jako Heavy Churchill, wszedł na wyposażenie armii podczas bitwy o Normandię, w 1945 zmieniono jego oficjalne oznaczenie na A42. Łącznie z wersją XIII wyprodukowano 1600 egzemplarzy.