Search on this blog

piątek, 8 września 2017

Panzer IV Ausf. H. Level 2

Bolt action
The Panzerkampfwagen IV (PzKpfw IV), commonly known as the Panzer IV, was a German medium tank developed in the late 1930s and used extensively during the Second World War. Its ordnance inventory designation was Sd.Kfz. 161.

Panzerkampfwagen IV (PzKpfw IV), powszechnie znany jako Panzer IV, był niemieckim czołgiem średnim produkowanym pod koniec lat trzydziestych XX wieku i szeroko stosowany w czasie II wojny światowej. na jego podstawie stworzono Sd.Kfz. 161.

YouTube

niedziela, 3 września 2017

Bretonnian Grail Knights

warhammer


Hi, today I will show you the finished Grail Knights who gained a lot of playability in the 9th Age as seen by ordering two divisions, and my first pictures on the background made available by Anolecrab on the blog kryptakrolow.blogspot.com.

Witam dziś pokaże skończonych Grail Knights którzy zyskali dużo na grywalności w 9th Age co widać po zamówieniu na dwa oddziały, oraz moje pierwsze zdjęcia na tłach udostępnionych przez Anolecrab na ramach bloga kryptakrolow.blogspot.com

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

German Puma Sd.Kfz 234 Level 2

bolt action
A series of German 8-wheel, heavy armored cars produced between 1943-1945. The car had an air-cooled Tatra 103 diesel engine. Only 510 cars of this series were produced. On the road reached high speeds and in the field were a little worse than crawler vehicles.

Seria niemieckich 8-kołowych, ciężkich samochodów pancernych produkowanych w latach 1943-1945. Samochód posiadał silnik wysokoprężny typu Tatra 103 chłodzony powietrzem. Wyprodukowano zaledwie 510 samochodów tej serii. Na drodze mogły osiągać duże prędkości a w terenie radziły sobie niewiele gorzej niż pojazdy gąsienicowe.

piątek, 18 sierpnia 2017

Demigryph Knights Age of Sigmar Level 3

Demigryphs are majestic elite mounts that can tear the armor and body of your opponents with sharp claws and beaks. They are a type of monster cavalry, which impresses with powerful lion muscles. Powerful, dignified and deadly dangerous. In duet with the best knights of the whole empire, they are a force to be reckoned with. Previously, I had the pleasure of painting Knightly Orders and you can see them here.

Demigryfy to majestatyczne elitarne wierzchowce bojowe, które potrafią rozszarpywać zbroje i ciała przeciwników swoimi ostrymi jak brzytwa szponami i dziobami. Są one swojego rodzaju kawalerią potworów, która imponuje potężnym lwim umięśnieniem. Potężne, dostojne, a do tego śmiertelnie niebezpieczne. W duecie z najlepszymi rycerzami całego Imperium stanowią siłę, z którą trzeba się liczyć. Wcześniej miałem przyjemność malować Knightly Orders a możecie zobaczyć ich tu.

niedziela, 6 sierpnia 2017

German Sturmhaubitze 42 Level2

Bolt action
Since the beginning of production in 1943 Sturmaubitze 42 was introduced into the armament of German troops as a full-scale assault squadron, next to the Sturmgeschütz III, armed with a 75 mm long-gun cannon. StuH 42 was not used in allied Third Reich troops.

Od momentu rozpoczęcia produkcji w 1943 Sturmaubitze 42 była wprowadzana do uzbrojenia wojsk niemieckich jako etatowe wyposażenie dywizjonów dział szturmowych, obok Sturmgeschütz III uzbrojonych w długolufową armatę kal. 75 mm. StuH 42 nie były używane w wojskach państw sprzymierzonych z III Rzeszą.

wtorek, 25 lipca 2017

Feudal Knight-Errant Standardbearer Level 2

Today I will show a finished Errant Standardbearer from Gamezone Miniatures. Full metal model with lots of fantastic details, particularly the banner on which I tempted to use Nihilakh Oxide paint by which I got the effect of the magic banner, It will be a great fit as an alternative model to the Kingdom of Equitaine in 9Th Age.


Dziś pokaże skończony model Errant Standardbearer z firmy Gamezone Miniatures. Model cały metalowy z dużą ilością fantastycznych szczegółów, szczególnie zwraca na siebie uwagę sztandar na którym pokusiłem się użyć farbki Nihilakh Oxide za pomocą której uzyskałem efekt magicznego sztandaru, będzie świetnie pasował jako alternatywny model do Kingdom of Equitaine w 9Th Age.

środa, 19 lipca 2017

British Infantry Level 1+


British Infantry finished, It will be used as addition to the Red Devils which had already painted and you can see them here. The colors I used for painting are specially designed for English Infantry.

Brytyjska piechota skończona, będzie używana jako dodatek do Red Devils których malowałem już wcześniej a możecie zobaczyć ich tu. Kolory które użyłem do malowania są specjalnie przeznaczone do piechoty Angielskiej.