Search on this blog

piątek, 24 listopada 2017

Dark Angels Redemptor Dreadnought Level 2

Hello everyone and invite to watch the deadly machine which games-workshop recently released and it is Redemptor Dreadnought. Painted to order in Dark Angels colors with little red. The model is very nice to paint and I hope that in the future I will paint it again in other color schemes and different assemblies.

Witam wszystkich i zapraszam do oglądania śmiercionośnej maszyny którą games-workshop niedawno wypuściło a jest nią Redemptor Dreadnought. Pomalowany na zamówienie w barwach Dark Angels z małym dodatkiem czerwieni. Model bardzo przyjemnie do malowania i mam nadzieję że w przyszłości jeszcze nie raz będę go malował w innych schemacie barw i innym złożeniu.


czwartek, 16 listopada 2017

High Elves Sisters of Avelorn Level 1+

It's time for another HE unit and it is the Sisters of Avelorn with burning bows. The tufts of grass I used are from Paint-Forge company, Very professionally made, they add an unusual charm to the models. This company has a large choice the tufts of grass on different colors and heights and you can see their catalog here.


Dziś pora na kolejną jednostkę do armii HE a jest nią Sisters of Avelorn z płonącymi łukami. Kępki trawy jakie zastosowałem pochodzą z firmy Paint-Forge, bardzo profesjonalnie wykonane, dodają niezwykłego uroku modelom. Firma ta posiada bardzo duży wybór kępek trawy o różnej kolorystyce i wysokości a ich katalog możecie zobaczyć tu

środa, 8 listopada 2017

Space Marines Comics Painting

It's time to show another unit of the so-called comic painting and before I painted the Devastator Squad in the same style and you can see them here. I invite you.Dziś pora na pokazanie kolejnego oddziału z tak zwanego komiksowego malowania a wcześniej malowałem Devastator Squad w takim samym stylu a możecie zobaczyć ich tu. Zapraszam.środa, 1 listopada 2017

Kairos Fateweaver Daemons of Chaos Level 3

warhammer
Recently I had the pleasure of painting an unusual model to the demons army Kairos Fateweaver's  also known as Oracle of Tzeentch. The two-headed, most powerful great demon of change who is blessed by the god Tzeentch and possesses all his knowledge.

Ostatnio miałem wielką przyjemność pomalować niezwykły model do armii demonów Kairosa Fateweavera zwanego również jako Oracle of Tzeentch. Dwugłowy, najpotężniejszy wielki demon zmiany który jest pobłogosławiony przez samego boga Tzeentcha oraz posiada jego całą wiedzę. 

sobota, 28 października 2017

Space Marine Devastator Squad Comics Painting

Today I will show so called by my client Comic painting Devastator Squad. The customer has determined exactly what colors are to be applied so if you were wondering about the base blue it is the color of Teclis Blue. After finishing the project I think that painting is a pleasant sight to the eye and you what do you think?


Dziś pokaże tak zwane przez mojego klienta Komiksowe malowanie Devastator Squad. Klient dokładnie określił jakie kolory mają być nałożone więc gdybyście się zastanawiali nad bazowym niebieskim to jest kolor Teclis Blue. Po skończonym projekcie uważam że takie malowanie to przyjemny widok dla oka a wy jak uważacie?

niedziela, 22 października 2017

High Elves Swordmasters Level 1+

swordmasters
The first unit of the HE army that I wanted to show is the Swordmasters, probably some people are wondering why they are in green colors? Because the customer models will use as an alternative to the forest elf army and I received such guidance. I hope you will like this color.


Pierwszą jednostkę z armii HE jaką chciałem pokazać to Swordmasters, pewnie niektórzy zastanawiają się czemu są w kolorach zieleni? Ponieważ klient modele będzie używał jako alternatywa do armii leśnych elfów i takie otrzymałem wytyczne. Mam nadzieje że w takiej kolorystyce będą się wam podobać.

czwartek, 19 października 2017

Studio Update #11

Hello everyone after a small absence due to a very large number of works. Today I will show what I have painted for the last time and soon I will post works in separate posts to be more visible to everyone. It was a hard time, but I'm glad I can show you the effects of my work.


Witam wszystkich po niewielkiej nieobecności spowodowanej bardzo dużą ilością prac. Dziś pokażę to co przez ostatni czas pomalowałem a już wkrótce wstawię prace w osobnych postach aby były lepiej widoczne dla każdego. To był ciężki czas ale cieszę się że już mogę wam pokazać efekty mojej pracy.