Search on this blog

wtorek, 25 lipca 2017

Feudal Knight-Errant Standardbearer Level 2

Today I will show a finished Errant Standardbearer from Gamezone Miniatures. Full metal model with lots of fantastic details, particularly the banner on which I tempted to use Nihilakh Oxide paint by which I got the effect of the magic banner, It will be a great fit as an alternative model to the Kingdom of Equitaine in 9Th Age.


Dziś pokaże skończony model Errant Standardbearer z firmy Gamezone Miniatures. Model cały metalowy z dużą ilością fantastycznych szczegółów, szczególnie zwraca na siebie uwagę sztandar na którym pokusiłem się użyć farbki Nihilakh Oxide za pomocą której uzyskałem efekt magicznego sztandaru, będzie świetnie pasował jako alternatywny model do Kingdom of Equitaine w 9Th Age.

środa, 19 lipca 2017

British Infantry Level 1+


British Infantry finished, It will be used as addition to the Red Devils which had already painted and you can see them here. The colors I used for painting are specially designed for English Infantry.

Brytyjska piechota skończona, będzie używana jako dodatek do Red Devils których malowałem już wcześniej a możecie zobaczyć ich tu. Kolory które użyłem do malowania są specjalnie przeznaczone do piechoty Angielskiej.

środa, 12 lipca 2017

Varghulf Conversion 9th Age - Model 2 of 2 Level 2

Conversion done for the needs of 9th Age, The model comes from Forge World. The sword was captured in the battle of chaos from this Lord, The rocks that are added to the base come from a set from the Terrorgheist which I have already painted before, and you can see it hereThe color used for the bloody appearance is Blood For The Blood God but remember to use it only after the varnishing the model, this is the second conversion of the Varghulf model and the first one you can see here.Konwersja wykonana na potrzeby 9th Age, model pochodzi z firmy Forge World. Miecz został zdobyty w bitwie z chaosem od tego właśnie Pana, skałki które są dodane na podstawce pochodzą z zestawu od Terrorgheista którego już malowałem wcześniej a możecie zobaczyć go tu. Farba użyta do krwistego wyglądu to Blood For The Blood God ale pamiętajcie że najlepiej jej użyć dopiero po lakierowaniu modelu, to jest druga konwersja modelu Varghulfa a pierwszą możecie zobaczyć tu.


środa, 5 lipca 2017

British Churchill MkVII Level 2

This version had a wider hull, much thicker armor, and was armed with a 75 mm cannon. Also known as Heavy Churchill, he joined the Army during the Battle of Normandy, and in 1945 his official designation was changed to A42. Including version XIII produced 1600 copies.

Ta wersja posiadała szerszy kadłub, znacznie pogrubione opancerzenie oraz uzbrojona była w armatę 75 mm. Znany także jako Heavy Churchill, wszedł na wyposażenie armii podczas bitwy o Normandię, w 1945 zmieniono jego oficjalne oznaczenie na A42. Łącznie z wersją XIII wyprodukowano 1600 egzemplarzy.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Bretonnian Green Knight Warhammer Level 2


Dziś pokaże następnego skończonego bretońskiego herosa nad którym się sporo napracowałem, mam nadzieje że wam się będzie podobał. Model ma świetną pozę w porównaniu do dwóch ostatnich modeli lordów Bretońskich jakich malowałem a możecie zobaczyć ich tu i tu.

Today I will show the next Finished Bretonnian hero over which I worked a lot, I hope you will like it. The model has a great pose in comparison to the last two models of Brittany lords I painted and you can see them here and here.


środa, 21 czerwca 2017

British Universal Carrier Bolt Action Level 2

Pojazd był powszechnie używany przez brytyjskie siły zbrojne podczas II wojny światowej. Universal Carrier zazwyczaj służyły do przewozu personelu i sprzętu, głównie broni lub platform karabinów maszynowych.  Z około 113 000 zbudowanymi do 1960 roku w Wielkiej Brytanii i za granicą, był najbardziej produkowanym opancerzonym pojazdem bojowym w historii.

The vehicle was used widely by British Commonwealth forces during the Second World War. Universal Carriers were usually used for transporting personnel and equipment, mostly support weapons, or as machine gun platforms. With some 113,000 built by 1960 in the United Kingdom and abroad, it is the most produced armoured fighting vehicle in history.

czwartek, 15 czerwca 2017

Varghulf Conversion 9th Age - Model 1 of 2

Konwersja wykonana na potrzeby 9th Age, model pochodzi z firmy Forge World. Miecz został zdobyty w bitwie z chaosem od tego właśnie Pana, skałki które są dodane na podstawce pochodzą z zestawu od Terrorgheista którego już malowałem wcześniej a możecie zobaczyć go tu. Myślę że będzie dobrze się prezentował na polu bitwy przez swój klimatyczny wygląd krwiożerczego wampira.

Conversion done for the needs of 9th Age, The model comes from Forge World. The sword was captured in the battle of chaos from this Lord, The rocks that are added to the base come from a set from the Terrorgheist which I have already painted before, and you can see it here. I think it will be well presented on the battlefield by its atmospheric look of bloodthirsty vampire.