Search on this blog

niedziela, 4 sierpnia 2019

Studio Update #15 German Army Bolt Action, Dwarf Zeppelin Norbaminiatures, Age of Sigmar Tzaangors Disciples of Tzeentch, Blood Bowl The Naggaroth Nightmares, Dark Elf Corsairs
I invite to the next update number 15 and in it:

-German Army Bolt Action
-Dwarf Zeppelin Norbaminiatures
-Age of Sigmar Tzaangors
-Blood Bowl The Naggaroth Nightmares
-Dark Elf Corsairs


Blood Bowl The Naggaroth Nightmares painted on level 3 from Forge World in a set along with six heroes.Blood Bowl The Naggaroth Nightmares malowane na poziomie 3 z firmy Forge World w zestawie wraz z sześcioma bohaterami.

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares witch

Forge World The Naggaroth Nightmares witch

Forge World The Naggaroth Nightmares witch

Forge World The Naggaroth Nightmares witch

Forge World The Naggaroth Nightmares twins

Forge World The Naggaroth Nightmares twins

Forge World The Naggaroth Nightmares Assasins

Forge World The Naggaroth Nightmares Assasins

Forge World The Naggaroth Nightmares Assassins

Forge World The Naggaroth Nightmares

Forge World The Naggaroth Nightmares

Dwarf Zeppelins painted on level 2, very large and heavy models made of resin come from Norbaminiatures models for 9Th Age.Dwarf Zeppelins malowane na poziomie 2, modele bardzo duże i ciężkie wykonane z żywicy pochodzą z firmy Norbaminiatures modele na potrzeby 9Th Age.


9Th age Dwarf Zeppelin
9Th age Dwarf Zeppelin

9Th age Dwarf Zeppelin

9Th age Dwarf Zeppelin

9Th age Dwarf Zeppelin

9Th age Dwarf Zeppelin

9Th age Dwarf Zeppelin

Next fifty models Tzaangors Disciples of TzeentchNastępna pięćdziesiąt modeli Tzaangors Disciples of Tzeentch


Age of sigmar Tzaangors Disciples of Tzeentch

Age of sigmar Tzaangors Disciples of Tzeentch

The last thing I wanted to show is the Corsairs painted on a basic level and the German army to Bolt Action.Ostatnie co chciałem pokazać to Korsarze malowani na podstawowym poziomie oraz Niemiecka armia do Bolt Action. 


9Th Age Corsairs

9Th Age Corsairs

9Th Age Corsairs

9Th Age Corsairs

9Th Age Corsairs

warlord games bolt action germany

Regards Grzegorz

2 komentarze: