Search on this blog

sobota, 28 października 2017

Space Marine Devastator Squad Comics Painting

Today I will show so called by my client Comic painting Devastator Squad. The customer has determined exactly what colors are to be applied so if you were wondering about the base blue it is the color of Teclis Blue. After finishing the project I think that painting is a pleasant sight to the eye and you what do you think?


Dziś pokaże tak zwane przez mojego klienta Komiksowe malowanie Devastator Squad. Klient dokładnie określił jakie kolory mają być nałożone więc gdybyście się zastanawiali nad bazowym niebieskim to jest kolor Teclis Blue. Po skończonym projekcie uważam że takie malowanie to przyjemny widok dla oka a wy jak uważacie?

niedziela, 22 października 2017

High Elves Swordmasters Level 1+

swordmasters
The first unit of the HE army that I wanted to show is the Swordmasters, probably some people are wondering why they are in green colors? Because the customer models will use as an alternative to the forest elf army and I received such guidance. I hope you will like this color.


Pierwszą jednostkę z armii HE jaką chciałem pokazać to Swordmasters, pewnie niektórzy zastanawiają się czemu są w kolorach zieleni? Ponieważ klient modele będzie używał jako alternatywa do armii leśnych elfów i takie otrzymałem wytyczne. Mam nadzieje że w takiej kolorystyce będą się wam podobać.

czwartek, 19 października 2017

Studio Update #11

Hello everyone after a small absence due to a very large number of works. Today I will show what I have painted for the last time and soon I will post works in separate posts to be more visible to everyone. It was a hard time, but I'm glad I can show you the effects of my work.


Witam wszystkich po niewielkiej nieobecności spowodowanej bardzo dużą ilością prac. Dziś pokażę to co przez ostatni czas pomalowałem a już wkrótce wstawię prace w osobnych postach aby były lepiej widoczne dla każdego. To był ciężki czas ale cieszę się że już mogę wam pokazać efekty mojej pracy.