Search on this blog

sobota, 30 grudnia 2017

Warhammer 40k Razorback Rhino Ultramarines Full Magnetized Level3

Hello everyone, after the Christmas today I will show armored vehicle and it is Razorback used by Space Marines and more with the option of full magnetization of weapons and hatches, this vehicle was developed on the basis of the Rhino transporter Although the design resembles a Whirlwind however, based entirely on Rhino, and by the way I wanted to wish each of you a happy new year 2018 !!!

Witam wszystkich po świętach dziś pokaże opancerzony pojazd a jest nim Razorback używany przez Space Marines i nie tylko z opcją pełnego magnesowania broni i włazów, pojazd ten został opracowany na podstawie transportera Rhino choć konstrukcja wyglądem przypominająca Whirlwinda jednakże oparta wa całości na Rhino, a przy okazji chciałem każdemu z was życzyć szczęśliwego nowego roku 2018!!!


warhammer 40k

warhammer 40k

warhammer 40kwarhammer 40k


warhammer 40k

warhammer 40k

 Regards MPS

8 komentarzy: