Search on this blog

niedziela, 6 sierpnia 2017

German Sturmhaubitze 42 Level2

Bolt action
Since the beginning of production in 1943 Sturmaubitze 42 was introduced into the armament of German troops as a full-scale assault squadron, next to the Sturmgeschütz III, armed with a 75 mm long-gun cannon. StuH 42 was not used in allied Third Reich troops.

Od momentu rozpoczęcia produkcji w 1943 Sturmaubitze 42 była wprowadzana do uzbrojenia wojsk niemieckich jako etatowe wyposażenie dywizjonów dział szturmowych, obok Sturmgeschütz III uzbrojonych w długolufową armatę kal. 75 mm. StuH 42 nie były używane w wojskach państw sprzymierzonych z III Rzeszą.


bolt action

bolt action

warlord games

warlord games

bolt action

bolt action germany

bolt action germany

bolt action

Sturmhaubitze 42

Sturmhaubitze 42

bolt action

germany

germay bolt action warlord games

Thank you for your time :)
Regards MPS

10 komentarzy: