Search on this blog

piątek, 18 sierpnia 2017

Demigryph Knights Age of Sigmar Level 3

Demigryphs are majestic elite mounts that can tear the armor and body of your opponents with sharp claws and beaks. They are a type of monster cavalry, which impresses with powerful lion muscles. Powerful, dignified and deadly dangerous. In duet with the best knights of the whole empire, they are a force to be reckoned with. Previously, I had the pleasure of painting Knightly Orders and you can see them here.

Demigryfy to majestatyczne elitarne wierzchowce bojowe, które potrafią rozszarpywać zbroje i ciała przeciwników swoimi ostrymi jak brzytwa szponami i dziobami. Są one swojego rodzaju kawalerią potworów, która imponuje potężnym lwim umięśnieniem. Potężne, dostojne, a do tego śmiertelnie niebezpieczne. W duecie z najlepszymi rycerzami całego Imperium stanowią siłę, z którą trzeba się liczyć. Wcześniej miałem przyjemność malować Knightly Orders a możecie zobaczyć ich tu.
Age of Sigmar

Thank you for your time :)
Regards MPS

12 komentarzy: