Search on this blog

piątek, 21 kwietnia 2017

Studio Update #8
In today's Update:

-Next Conversion Skin Wolf from Forge World  finished
-Red Devils Army from Warlord Games VIP
-15 Sisters of Avelorn finished 


Almost finished Red Devils inspired by the battle of Arnhem, I felt great painting these models, the real climate of World War II.

Prawie skończone modele Red Devils inspirowane bitwą pod Arnhem, czułem sie świetnie malując te modele, prawdziwy klimat drugiej wojny światowej.Next Varghoulf finished for the needs of the 9th Age. This is probably the first left-handed model in games like Warhammer or 9th Age. The first finite monster I showed in the previous update. They will look great on the battlefield.

Następny Varghoulf skończony na potrzeby 9th Age. To chyba pierwszy leworęczny model w grach takich jak Warhammer czy 9th Age. Pierwszego skończonego potwora pokazałem w poprzednim update. Będą wspaniale wyglądać na polu bitwy.

The last thing I wanted to present was the Sisters of Avelorn with burning arches. I will soon put more pictures in a separate topic. On request the client was made a banner and a musician who is not in the box. Previously I painted Dragon Princes of Caledor which you can see here.


Ostatnie co chciałem zaprezentować to Sisters of Avelorn z płonącymi łukami. wkrótce wstawie więcej zdjęc w osobnym temacie. Na życzenie klienta został zrobiony sztandar i muzyk którego nie ma w boksie. Wcześniej malowałem Dragon Princes of Caledor które możecie zobaczyć tu.

Thank you for your time :)
Regards MPS
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz