Search on this blog

czwartek, 12 lipca 2018

Opel Blitz/Maultier Bolt Action Warlord Games Level 2
Hello everyone today I will show Opel again but this time the product from the Warlord Games company, an earlier model from Rubicon Models and a description of the vehicle can be found here and in end of the post I will show how it looks compared of the scale of both companies. I invite.


Witam wszystkich dziś znów pokaże Opla lecz tym razem produkt z firmy Warlord Games, wcześniejszy model z firmy Rubicon Models oraz opis pojazdu znajdziecie tu a na końcu pokaże jak to wygląda w porównaniu do skali obu firm. Zapraszam.
Below on youtube you can see Opel with the crew.

Niżej na filmiku można zobaczyć opla wraz z załogą.


Comparison of the scale of both companies the left model is from Warlord Games and the right model from the Rubicon Models company. There is virtually no difference between them so the model from Rubicon Models is suitable for playing in Bolt Action.


Porównanie skali obu firm z lewej model z Warlord Games a z prawej model z firmy Rubicon Models. Między nimi nie ma praktycznie żadnej różnicy więc model z firmy Rubicon Models jak najbardziej nadaje się do grania w Bolt Action.

Rubicon Models Comparison of the scale

Regards MPS

10 komentarzy: