Search on this blog

niedziela, 3 grudnia 2017

Italian Navy Battleship RN Littorio 1941

Hello everyone in this beautiful Sunday I will show today Italian battleship Littorio type in 1: 700 scale produced by Trumpeter, I will also show what the assembly model looked like,  how I made camouflage and bit of history I invite.


Witam wszystkich w tą piękną niedzielę dziś pokaże włoskiego pancernika typu Littorio w skali 1:700 wyprodukowanego przez firmę Trumpeter, pokażę również jak wyglądał model złożony,  jak robiłem kamuflaż i trochę historii zapraszam. 


This is how the assembled model looks like, for the first time I had contact with sheet metal parts that had to be bent and very precisely glued, some parts were so small that only tweezers could be try on and glued, and the thumb that was cut in all possible ways suffered the most.Tak wyglądał złożony model, pierwszy raz miałem styczność z elementami z blachy które trzeba było wyginać i bardzo precyzyjnie kleić, niektóre części były tak małe że tylko pęsetą można było je przymierzyć i skleić a najbardziej ucierpiał kciuk który był pocięty we wszystkie możliwe sposoby.


In the pictures below you can see how I made camouflage, i.e. first I applied Mr.Hobby Color H054 Navy Blue, I glued the tape in places where the color had to stay and the whole covered with Mr.Hobby Color H308 FS36375 Gray


Na zdjęciach poniżej widać jak robiłem kamuflaż czyli najpierw nałożyłem Mr.Hobby Color H054 Navy Blue, przykleiłem taśmę w miejscach gdzie kolor miał zostać i całośc pokryłem Mr.Hobby Color H308 FS36375 GrayBelow the finished and ready for launching and now a bit of history.

-The keel for the battleship was laid on October 28, 1934 in the Cantieri shipyard of Ansaldo Genova in Genoa. Launching took place on August 22, 1937. The construction was completed on May 6, 1940.

-On September 1, 1940, he took part in Operation Hats, and on September 29, 1940, in Operation MB 5. On the night of November 11, 1240, Taranto was attacked by aircraft Fairey Swordfish Mk I from the British aircraft carrier "Illustrious" and hit with three torpedoes. The ship was heavily damaged and its bow section was under water. It was excavated on December 11, 1940 and its renovation began, which lasted until August 1941.

-On September 27, 1941, he again entered combat operations by taking part in the attack on the British Halberd convoy heading for Malta. On December 17, 1941, he took part in the first battle in Syrta Bay, where he fought with British ships.

-On January 3, 1942, he took part in the protection of the Italian M43 convoy heading for Libya. On March 22, 1942, he took part in the Second Battle of Syrta Bay, during which he was damaged by an internal explosion. He again took on June 16, 1942 in an attack on the British Vigorous convoy flowing from Malta. During this attack, he was hit by a torpedo fired by a British plane and retreated. Its renovation lasted until February 1943. In June 1943 it was again damaged during the American raids on the port of La Spezia. July 30, 1943, renamed "Italia". A tak prezentuję się cały pomalowany i gotowy do wodowania a teraz trochę historii 

-Stępkę pod pancernik położono 28 października 1934 r. w stoczni Cantieri Ansaldo Genova w Genui. Wodowanie nastąpiło 22 sierpnia 1937 r. Ukończenie budowy nastąpiło 6 maja 1940 r.

-1 września 1940 r. wziął udział w operacji Hats, a 29 września 1940 r. w operacji MB 5. W nocy z 11/12 listopada 1940 r. w porcie Tarent został zaatakowany przez samoloty Fairey Swordfish Mk I z brytyjskiego lotniskowca „Illustrious” i trafiony 3 torpedami. Okręt został ciężko uszkodzony i jego część dziobowa znalazła się pod wodą. Został wydobyty 11 grudnia 1940 r. i rozpoczęto jego remont który trwał do sierpnia 1941 r.

-27 września 1941 r. ponownie wszedł do działań bojowych biorąc udział w ataku na konwój brytyjski Halberd zmierzający na Maltę. 17 grudnia 1941 r. wziął udział w I bitwie w Zatoce Syrta, gdzie doszło do walki z brytyjskimi okrętami.

-3 stycznia 1942 r. wziął udział w ochronie włoskiego konwoju M 43 zmierzającego do Libii. 22 marca 1942 r. wziął udział w II bitwie w Zatoce Syrta, w trakcie której doszło do jego uszkodzenia w wyniku eksplozji wewnętrznej. Ponownie wziął 16 czerwca 1942 r. w ataku na konwój brytyjski Vigorous płynący z Malty. W trakcie tego ataku został trafiony torpedą wystrzeloną przez brytyjski samolot i wycofał się. Jego remont trwał do lutego 1943 r. W czerwcu 1943 r. został ponownie uszkodzenia w czasie amerykańskich nalotów na port La Spezia. 30 lipca 1943 r. przemianowany na „Italia”.
Trumpeter Italian Navy Battleship RN Littorio 1941
Regards MPS

8 komentarzy:

 1. Wyszedł super! Ogrom pracy widać ;]

  OdpowiedzUsuń
 2. NIESAMOWITA robota! I zegarmistrzowska precyzja ;) Gratuluję zacięcia i dokładności. Jestem pod wielkim wrażeniem!

  OdpowiedzUsuń
 3. Realistic and superb job, most impressive close ups!

  OdpowiedzUsuń
 4. Piękne malowanie! Mnóstwo detali, model też niczego sobie.. Miło mi było obejrzeć :)

  OdpowiedzUsuń