Search on this blog

czwartek, 21 grudnia 2017

Bolt Action USA M3 Lee Medium Tank Level 2

The M3 Lee, officially Medium Tank, M3, was an American medium tank used during World War II. In Britain, the tank was called by two names based on the turret configuration and crew size. Tanks employing US pattern turrets were called the "Lee", named after Confederate general Robert E. Lee. Variants using British pattern turrets were known as "Grant," named after Union general Ulysses S. Grant.M3 Lee, oficjalnie średni czołg, M3, był amerykańskim czołgiem średnim używanym podczas II wojny światowej. W Wielkiej Brytanii czołg został nazwany dwiema nazwami na podstawie konfiguracji wieży i wielkości załogi. Czołgi wykorzystujące wieżyczki w stylu amerykańskim nazywane były "Lee", nazwane na cześć generała konfederatów Roberta E. Lee. Warianty z wykorzystaniem brytyjskich wieżyczek były znane jako "Grant", nazwane na cześć generała Unii Ulyssesa S. Granta.

Regards MPS

12 komentarzy: