Search on this blog

sobota, 28 października 2017

Space Marine Devastator Squad Comics Painting

Today I will show so called by my client Comic painting Devastator Squad. The customer has determined exactly what colors are to be applied so if you were wondering about the base blue it is the color of Teclis Blue. After finishing the project I think that painting is a pleasant sight to the eye and you what do you think?


Dziś pokaże tak zwane przez mojego klienta Komiksowe malowanie Devastator Squad. Klient dokładnie określił jakie kolory mają być nałożone więc gdybyście się zastanawiali nad bazowym niebieskim to jest kolor Teclis Blue. Po skończonym projekcie uważam że takie malowanie to przyjemny widok dla oka a wy jak uważacie?


Regards MPS

10 komentarzy: