Search on this blog

niedziela, 26 lutego 2017

Studio Update #6

In today's Update:

-Light Cavalry 1450-1500 from Perry Miniatures VIP progress
-Breton Paladin from Norba Miniatures finish
-Breton Hero on foot from Norba Miniatures finish
-Duke on Pegasus from Norba Miniatures VIP "comparison scale"
-Conversion Skin Wolves from Forge World VIP progress


In the set is very much part can make a archers, crossbowmen, or with spears, models quickly to paint because they have less details but in my opinion, will look very cool and will worthily replace yo-Men on the battlefield.


W zestawie jest bardzo dużo części mozna złożyć łuczników, kuszników lub z włóczniami, modele się szybko maluje ponieważ mają mało detali ale moim zdaniem i tak wyglądają bardzo fajnie i będą godnie zastępować yo-menów na polu walki. The finished after 6 hours of work, below gives a link to the model.

Gotowy po 6 godzinach pracy poniżej daje link do modelu 


http://norbaminiatures.com/en/bretones/4-paladin-breton-1.html

Very nice model for painting, reminds me of a character from D&D, below gives a link to the model.

Bardzo przyjemny model do malowania, bardzo przypomina mi jakiegoś bohatera z D&D. Poniżej daje link do modelu.

http://norbaminiatures.com/en/bretones/5-paladin-breton.html


Comparison of the model with Norba miniatures to Bretonnian Pegasus Knight and Lord from Games Workshop.There is little difference between them therefore the model well suited to playing Warhammer, AOS and 9Th Age.

Porównanie skali modelu z Norba miniatures do Bretonnian Lorda i Pegasus Knighta z Games Workshop.
Jest niewielka różnica między nimi dlatego model świetnie się nadaje do grania w  warhammera, AOS i 9Th Age.

Progress I used on the skin color blood for the good citadel

Postęp prac użyłem na skórze farby blood for the good citadelBase finished just a little grass, and it's done

Podstawki skończone tylko trochę trawki i będzie skończone Magic swords from the Daemon Prince

Magiczne miecze od Daemon prince

Thank you for your time :)
Regards MPS


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz