Search on this blog

środa, 20 czerwca 2018

Warhammer Vampire Counts Black Coach Level 3

NighthauntHello everyone today finally has come the day where I can boast of the conversion of my Black Coach. It is a metal model and when I bought it it was incomplete but I did not worry much about it because in my head for a long time I had my plan for him, I just needed a few things like old Vlad von Carstein, two horsemen from Hexwraiths and epoxy glue. What I had to fix myself in him can be seen here. The plan in my head I made one hundred percent I'm very happy with the final result now it's only to play and win. I invite to watch.


Witam wszystkich dziś w końcu nastał dzień w którym mogę się pochwalić konwersją mojego Black Coacha. Jest to model metalowy i kiedy go kupowałem to był niekompletny ale wiele się tym nie martwiłem ponieważ w głowie już od dawna miałem swój plan na niego tylko potrzebowałem kilku rzeczy takich jak stary Vlad von Carstein, dwóch jeźdźców z Hexwraiths oraz klej epoksydowy. To co w nim sam musiałem naprawić możecie zobaczyć tu. Plan w mojej głowie wykonałem w stu procentach jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego teraz już tylko pozostaje grać i zwyciężać. Zapraszam do oglądania. age of sigmar Nighthaunt

black coach

"You have seen the Black Coach? You are lucky then. Some say the coach is driven by daemons. I have heard it pass by here on Geheimnisnacht every year. Some say it carries wee children from Altdorf who are sacrificed at the Darkstone Ring."
—Reikwald Innkeeper, during the Night of Geheimnisnacht Eve


"Widziałeś Czarnego Trenera? masz szczęście. Niektórzy twierdzą, że trener jest prowadzony przez demony. Słyszałam, jak co roku przechodzi przez Geheimnisnacht, niektórzy twierdzą, że niesie ze sobą dzieci z Altdorfu, które są ofiarowane w Pierścieniu Mrocznych Kamieni. "
-Oberżysta, podczas Nocy Wigilijnej

Text taken from http://warhammerfantasy.wikia.com

Nighthaunt

Nighthaunt

age of sigmar

age of sigmar

age of sigmar

Spirits age of sigmar

black coach

warhammer black coach

warhammer black coach

age of sigmar


The stand for the model is atypical because it is 50X150mm for the needs of the 9th Age and made of PVC.
The effect of flowing blood was made of polymer glue and after drying, ie 24 hours, painted with Blood For The Blood God paint.


Podstawka pod model jest nietypowa bo o wielkości 50X150mm na potrzeby 9th Age i wykonana z PCV. Efekt spływającej krwi został zrobiony z kleju polimerowego i po wyschnięciu czyli 24 godzinach pomalowany farbą Blood For The Blood God.


age of sigmar Black Coach conversionage of sigmar new black coach

age of sigmar black coach

age of sigmar black coach

konwersja czarnego trenera


Earlier already done Black Coach conversion, you can look down and if you like it, you can come here to see more photos of this model.


Wcześniej już robiłem konwersje modelu Black Coacha możecie zerknąć w dół a jeżeli wam się podoba możecie wejść tu żeby zobaczyć więcej zdjęć tego modelu.


9th Age black coach
The above shows the original Black Coach model that was produced in 1990 and below photos of the new model for Age of Sigmar, He finally got his successor 28 years later.


Wyżej widać oryginalny model Black Coacha który został wyprodukowany w 1990 roku a niżej zdjęcia zapowiedzi najnowszego modelu do Age of Sigmar, w końcu dostał swojego następcę 28 lat później.

age of sigmar

age of sigmar

age of sigmar

Regards MPS

10 komentarzy: