Search on this blog

czwartek, 11 stycznia 2018

Warhammer 40k Death Guard Foetid Bloat-drone level 2

Hi everyone, today I will show you the aerial demon of Nurgel, designed to provide top support to the forces of the Death Guard Traitors Legion. I hope that you will like it in such a color, because most of the models I have seen are painted in such a very rusty scheme, I invite you!


Cześć wszystkim dziś pokaże wam powietrznego Demona Nurgla, zaprojektowanego do zapewnienia wsparcia powietrznego siłom Legionu Zdrajców Straży Śmierci. Mam nadzieję że w takiej kolorystyce wam się spodoba bo większość modeli jakich widziałem jest malowana w takim bardzo rdzawym schemacie zapraszam!

sobota, 6 stycznia 2018

Bolt Action USA M3 Half-track Level 2

The M3 Half-track, known officially as the Carrier, Personnel Half-track M3, was an American armored personnel carrier half-track widely used by the Allies during World War II and in the Cold War. Derived from the M2 Half Track Car, the slightly longer M3 was extensively produced, with about 15,000 units and more than 50,000 derivative variants manufactured (most of which were interim designs).

Półgąsienicowy M3, znany oficjalnie jako Carrier, Half-track M3, był amerykańskim transporterem opancerzonym półgąsienicowym, używanym przez aliantów podczas drugiej wojny światowej i zimnej wojny. Pochodząca z samochodu półgąsienicowego M2, nieco dłuższa M3 została w znacznym stopniu wyprodukowana, z około 15 000 egzemplarzy i ponad 50.000 wyprodukowanych wariantów pochodnych (z których większość była tymczasowymi projektami).

sobota, 30 grudnia 2017

Warhammer 40k Razorback Rhino Ultramarines Full Magnetized Level3

Hello everyone, after the Christmas today I will show armored vehicle and it is Razorback used by Space Marines and more with the option of full magnetization of weapons and hatches, this vehicle was developed on the basis of the Rhino transporter Although the design resembles a Whirlwind however, based entirely on Rhino, and by the way I wanted to wish each of you a happy new year 2018 !!!

Witam wszystkich po świętach dziś pokaże opancerzony pojazd a jest nim Razorback używany przez Space Marines i nie tylko z opcją pełnego magnesowania broni i włazów, pojazd ten został opracowany na podstawie transportera Rhino choć konstrukcja wyglądem przypominająca Whirlwinda jednakże oparta wa całości na Rhino, a przy okazji chciałem każdemu z was życzyć szczęśliwego nowego roku 2018!!!

sobota, 23 grudnia 2017

Merry Christmas

This Christmas may Santa Claus get you lots and lots of gifts. May all those gifts be just want you always wanted. May all your wishes, dreams and desires come true this Christmas. Have a Blessed Christmas. Greetings MPS Team.Życzę Ci, aby Święty Mikołaj przyniósł Ci wiele prezentów. Niech każdy z nich będzie czymś, o czym zawsze marzyłeś / aś. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia. Życzę Ci błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Pozdrowienia Zespół MPS.

czwartek, 21 grudnia 2017

Bolt Action USA M3 Lee Medium Tank Level 2

The M3 Lee, officially Medium Tank, M3, was an American medium tank used during World War II. In Britain, the tank was called by two names based on the turret configuration and crew size. Tanks employing US pattern turrets were called the "Lee", named after Confederate general Robert E. Lee. Variants using British pattern turrets were known as "Grant," named after Union general Ulysses S. Grant.M3 Lee, oficjalnie średni czołg, M3, był amerykańskim czołgiem średnim używanym podczas II wojny światowej. W Wielkiej Brytanii czołg został nazwany dwiema nazwami na podstawie konfiguracji wieży i wielkości załogi. Czołgi wykorzystujące wieżyczki w stylu amerykańskim nazywane były "Lee", nazwane na cześć generała konfederatów Roberta E. Lee. Warianty z wykorzystaniem brytyjskich wieżyczek były znane jako "Grant", nazwane na cześć generała Unii Ulyssesa S. Granta.

niedziela, 17 grudnia 2017

Studio Update #12

Another very busy time and so it means that I invite to today's update in which will show what projects we have finished and what we will do next and in it you will see:

-Bolt Action Army USA
-Belisarius Cawl WH 40K
-Kastelan Robots WH40K
-Two German tanks to Bolt Action


Kolejny bardzo pracowity okres a więc to oznacza ze zapraszam na dzisiejszy update w którym pokaże jakie projekty skończyliśmy i co kolejne będziemy robić a w nim zobaczycie:

-Armie Bolt Action USA
-Belisarius Cawl WH 40K
-Kastelan Robots WH 40K
-Dwa czołgi niemieckie do Bolt Action

niedziela, 3 grudnia 2017

Italian Navy Battleship RN Littorio 1941

Hello everyone in this beautiful Sunday I will show today Italian battleship Littorio type in 1: 700 scale produced by Trumpeter, I will also show what the assembly model looked like,  how I made camouflage and bit of history I invite.


Witam wszystkich w tą piękną niedzielę dziś pokaże włoskiego pancernika typu Littorio w skali 1:700 wyprodukowanego przez firmę Trumpeter, pokażę również jak wyglądał model złożony,  jak robiłem kamuflaż i trochę historii zapraszam.