Search on this blog

środa, 25 lipca 2018

WFB Bretonnian King Louen Leoncoeur Finecast Level 2
Hello to all today, I present the Bretonnian King Louen Leoncoeur. Model painted in the colors as in the textbook except the sword additionally made of resin, the customer bought the model on eBay without packaging and a bit risky at this time as the army is already deleted but I must admit that the model is rather from GW because the parts were fine and has plastic wings, the beak on the right is the only thing you did not manage to save but somehow I masked it and painted it. It is a pity that GW has deleted such a beautiful model, for me painting this army is always an honor. I invite to watch.

Witam wszystkich dziś przedstawiam Bretońskiego Króla Louen Leoncoeur. Model pomalowany w barwy jak w podręczniku oprócz miecza dodatkowo wykonany z żywicy, klient model kupił na eBay bez opakowania a trochę to ryzykowne w tych czasach jak armia już jest wycofana ale muszę przyznać że model raczej wyjechał ze stajni GW ponieważ części były ładne proste i posiadało mało braków i dziur oraz plastikowe skrzydła, jedyne dziób po prawej stronie to jedyna rzecz której się nie udało uratować ale jakoś sprytnie to zamaskowałem i pomalowałem. Szkoda że GW wycofało tak piękny model dla mnie malowanie tej armii to zawsze jakiś zaszczyt. Zapraszam do oglądania.

The tufts of grass I used are from Paint-Forge company, Very professionally made, they add an unusual charm to the models. This company has a large choice the tufts of grass on different colors and heights and you can see their catalog here.


Kępki trawy jakie zastosowałem pochodzą z firmy Paint-Forge, bardzo profesjonalnie wykonane, dodają niezwykłego uroku modelom. Firma ta posiada bardzo duży wybór kępek trawy o różnej kolorystyce i wysokości a ich katalog możecie zobaczyć tu

I've already painted the King's model, you can look down and if you like it, you can go here to see more photos of this model.

Wcześniej już malowałem model Króla możecie zerknąć w dół a jeżeli wam się podoba możecie wejść tu żeby zobaczyć więcej zdjęć tego modelu.

Louen Leoncoeur chessboard wfb


Regards MPS

7 komentarzy: