Search on this blog

sobota, 31 marca 2018

Bolt Action GERMAN PANTHER Level 2

The Panther was intended to counter the Soviet T-34 and to replace the Panzer III and Panzer IV. Nevertheless, it served alongside the Panzer IV and the heavier Tiger I until the end of the war. It is considered one of the best tanks of World War II for its excellent firepower and protection, although its reliability was less impressive.

Pantera miała na celu odparcie sowieckiego T-34 i zastąpienie Panzer III i Panzer IV. Mimo to służył on do końca wojny wraz z Panzer IV i cięższym Tiger I. Uważany jest za jeden z najlepszych czołgów II Wojny Światowej ze względu na doskonałą siłę rażenia i ochronę, choć jego niezawodność była mniej imponująca.
Regards MPS

8 komentarzy: